Червоний промінь

ХТО МОЖЕ ОФОРМИТИ ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ НАД ДИТИНОЮ І ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ

 
Опіку оформлюють переважно родичі, які стають законними представниками дитини до повноліття. Для дітей віком від 14 до 18 років використовують термін «піклування».

Опікуном чи піклувальником можуть стати родичі дитини (з урахуванням особистих відносин та можливості виконувати обов’язки) або людина з повною цивільною дієздатністю. До їх призначення опіку над дитиною здійснює відповідальний орган опіки та піклування.
Над дітьми, які перебувають у спеціалізованих закладах освіти, охорони здоров’я чи соціального захисту, опіку або піклування здійснює цей заклад.

Для оформлення опіки чи піклування необхідно пройти такі етапи:

1. Збір та подання документів до Служби у справах дітей.

2. Перевірка документів та житлових умов (до 5 днів).

3. Навчання кандидатів в опікуни, які не є родичами дитини (курс 72 години).

4. Винесення на розгляд Комісії із захисту прав дітей рішення про доцільність бути опікуном/піклувальником для конкретної дитини.

5.  Підготовка рішення органу опіки та піклування.

6. Прийом дитини у родину.