Червоний промінь

Особливості нотаріальних дій в умовах військового стану

Очевидно, що в умовах війни нотаріуси не можуть повною мірою виконувати формальні вимоги закону до вчинення нотаріальних дій, які існували у мирний час, у зв’язку із чим Кабмін затвердив постанову «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану».

Такі нотаріальні дії здійснюється виключно нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна. На сьогоднішні нотаріальні дії щодо цінного майна в Запорізькій області можуть вчиняти нотаріуси Запорізького міського та Запорізького районного нотаріальних округів. Нотаріуси інших нотаріальних округів, а саме: Бердянською районного, Василівського районного, Мелітопольського районного та Пологівського районного не мають правових підстав для вчинення нотаріальних дій щодо цінного майна.

Стосовно строків та порядку оформлення спадщини в умовах воєнного стану слід зазначити наступне.

Загальний строк, встановлений законодавством для прийняття спадщини або відмови від її прийняття, становить 6 місяців з дня смерті особи або оголошення її померлою.

Однак, постановою передбачено, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

Таким чином, в умовах воєнного стану строк для прийняття спадщини або відмови від її прийняття становить 10 місяців з дня смерті особи. Видача свідоцтва про право на спадщину можлива після спливу вказаного строку.

У разі пропуску строку прийняття спадщини з поважних причин спадкоємець має право звернутись до суду з позовом про встановлення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Водночас хочу наголосити, що закон має вищу юридичну силу, ніж підзаконні нормативні акти, до яких в т. ч. належать постанови КМУ, що приймаються на основі та на виконання Конституції і законів України. Тому рекомендую все ж таки не затягувати з подачею заяв про прийняття спадщини, і звернутись до нотаріуса в межах 6-місячного терміну, аби уникнути конфліктних ситуацій в майбутньому. У разі, якщо по спадковій справі виникне спір, суди братимуть до уваги норми закону, а не постанову.

Так, особа, яка має намір прийняти спадщину або відмовитися від її прийняття, має подати нотаріусу відповідну заяву.

Хочу наголосити, що термін для прийняття спадщини не поширюється на осіб, які постійно проживали зі спадкодавцем на час відкриття спадщини та вважаються такими, що її прийняли, якщо протягом 6-місячного строку не заявили про відмову від спадщини.

В умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини.

Наприклад, якщо особа померла та на момент смерті була зареєстрована в м.Мелітополь, який сьогодні перебуває в тимчасовій окупації, то спадкоємці такої особи мають право подати заяву про прийняття спадщини будь-якому нотаріусу в м. Запоріжжі, або будь-якому іншому нотаріусу, який здійснює свою діяльність на підконтрольній уряду України території.

Стосовно отримання спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину зазначаю, що ст. 66 ЗУ «Про нотаріат» встановлено, що свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини.

Відповідно до ч. 1 та 3 ст. 1221 Цивільного кодексу України місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

В особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом.

Так, відповідно до ч.2 ст. 11-1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», у разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. Перелік тимчасово-окупованих територій затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Наприклад, якщо місцем відкриття спадщини є м. Мелітополь, а спадкова справа до майна померлого заведена нотаріусом, який здійснює нотаріальну діяльність в м.Запоріжжі, свідоцтво про право на спадщину буде видаватись нотаріусом, яким заведено спадкову справу, а саме нотаріусом м. Запоріжжя.

Також варто зазначити, що вчинення нотаріальних дій щодо спадкових справ, які були зареєстровані у Спадковому реєстрі до початку тимчасової окупації, але не закінчені, здійснюється будь-яким нотаріусом на підконтрольній Уряду України території за зверненням спадкоємця.

Наприклад, якщо спадкова справа була заведена в місті Мелітополі до моменту його окупації, і спадкоємці не встигли отримати свідоцтво про право на спадщину, то такі спадкоємці мають можливість звернутися до будь-якого нотаріуса міста Запоріжжя та подати відповідну заяву.

Любов КРАВЦОВА,

державний нотаріус Запорізької районної

державної нотаріальної контори