Червоний промінь

МАТРИМОНІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ – ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ ЗА СІМЕЙНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Сучасне суспільство дедалі гостріше відчуває важливу роль сім’ї у житті людини, особливо за сьогоденних суспільних подій, коли саме у сім’ї мають бути активізовані всі механізми відтворення людського роду та особистісного розвитку кожної людини. Історія людства не знає іншого осередку суспільства, представники якого були б настільки чутливими до змін, що відбуваються в державі, як сім’я. 

Сім’я як засноване на шлюбі та кровній спорідненості об’єднання людей, пов’язаних спільним побутом та взаємною відповідальністю, є базовою передумовою функціонування соціуму, невід’ємною ланкою у механізмі життєдіяльності та демографічного відтворення поколінь. Сімейну проблематику сьогодення загалом розглядають фахівці різних галузевих наук, зокрема правники, психологи, соціологи та ін., що дозволяє розглядати шлюб як комплексний соціальний інститут.

Поняття шлюбу, в порівнянні із поняттям сім’ї, має більш чіткі правові межі. Так, Конституція України (ст. 51) проголошує: «Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі і сім’ї».

Згідно із положеннями Сімейного кодексу, сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. Крім того, відповідно до статті 1 Сімейного Кодексу України, одним із його завдань є регулювання сімейних відносин з метою побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки. Тобто, будь-який шлюб повинен ґрунтуватися не тільки на вільній згоді жінки й чоловіка, але й безпосередньо повинен бути пов’язаний із відносинами, що ґрунтуються на взаємній любові, повазі один до одного тощо, що безпосередньо пов’язано із наявністю матримоніальних відносин, що виникають між жінкою та чоловіком. 

Відповідно до Академічного словника української мови, під матримоніальними відносинами розуміються відносини, що пов’язані з одруженням, подружнім життя, тобто система відносин, що породжують вступ в шлюб, збереження шлюбу, особливості шлюбного відбору, шлюбні знайомства, ставлення до реєстрації шлюбу. Майже така сама позиція міститься й у Словнику української мови, де визначено, що в перекладі з латинського matrimonium – шлюб, матримоніальні відносини – це відносини, що складаються в процесі шлюбного життя та визначають схильність і бажання людини створити сім’ю, після досягнення шлюбного віку одружитися і продовжити сімейні традиції. Під матримоніальними відносинами розуміється система відносин, що породжує вступ в шлюб і збереження шлюбу, особливості шлюбного відбору, шлюбні знайомства, ставлення до реєстрації шлюбу.

Одним із завдань будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану є реєстрація шлюбу. Відповідно до ст. 21 Сімейного кодексу України шлюбом визнається сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Згідно із ст. 24 СК України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, при цьому примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. Враховуючи означене, шлюб – це сімейний союз, а слово «сімейний» засвідчує, що шлюб створює сім’ю, а не спрямований на її створення. 

Крім того, ст. 55 СК України встановлює обов’язок подружжя турбуватися про сім’ю, що передбачає спільне піклування про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім’ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги.

Враховуючи вищенаведене та особистий багаторічний досвід роботи в системі ДРАЦС, серед основних передумов щодо укладення шлюбу є наявність сталих та міцних матримоніальних відносин, які на моє переконання є передумовою не тільки для укладення шлюбу, але й супроводжують процес шлюбного життя, що фактично формалізовані у Сімейному кодексі України.

Тетяна КУВАКІНА,

начальник Запорізького відділу ДРАЦС у Запорізькому районі

Запорізької області Південного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Одеса)